logo

White sea

Epoxy on tree frame, 122 x122 x 10 cm, 2010

Date:mai 20, 2013